Jaroslav ze Šternberka, nejvyšší číšník, purkrabí bítovský, +ca 1290; he had issue:
BOHEMIA index page
INDEX PAGE

Last updated 19th August 2004