Pr Hieronim Sanguszko, dworzanin królewski, starosta suraski, *1651, +1684/85; m.1675 Konstancja Sapiezanka (*1651 +1691); They had issue:
POLAND index page
INDEX PAGE


Last updated 14th January 2004