Pr Maciej Radziwill, podkomorzy litewski 1786, kasztelan wilenski 1790, *10.11.1749, +Szydlowiec 2.9.1800; m.IX.1787 Elzbieta Chodkiewiczówna (+11.8.1821); They had issue:
POLAND index page
INDEX PAGE

Last updated 30th May 2008