Pr Aleksander Ludwik Radziwill, ordynat na Nieswiezu, stolnik litewski 1626, krajczy litewski 1630, wojewoda brzeski litewski 1631, marszalek nadworny litewski 1635, marszalek wielki litewski (1637-54), wojewoda polocki 1654, starosta slonimski, upicki, braslawski szadowski, nowowolski, jurborski, administrator szawelski i olicki, *4.8.1594, +Bologna 30.3.1654; 1m: 1623 Tekla Anna Wollowiczówna (*1608 +20.3.1638); 2m: 1639 (div 1642) Katarzyna Eugenia Tyszkiewiczówna; 3m: Warszawa X.1642 Lukrezia Maria Pss Strozzi (+Lubinicze 18.10.1694); He had issue:
POLAND and LITHUANIA index page
INDEX PAGE


Last updated 27th April 2007