Malachowski family


Mikolaj Malachowski, dworzanin królewski 1558, sekretarz królewski 1569, kasztelan spicimirski 1574, +1575; 1m: 1558 Elzbieta Lubiatowska; 2m: before 1574 Zofia Herburtówna (+before 1606)
POLAND index page
INDEX PAGE


Last updated 7th April 2004