Pr Wlodzimierz Czetwertynski, starosta utajkowski; m.Teresa Bosniacka; They had issue:
POLAND index page
INDEX PAGE

Last updated 18th June 2003