Ronovci

Smil Světlík (světlický), purkrabí kladský 1211, +1216; he had issue:
BOHEMIA index page
INDEX PAGE

Last updated 19th November 2004