Jan Dětleb Kotz z Dobrze, +1587; m.Alena Markvartová z Hrádku; They had issue:
BOHEMIA index page
INDEX PAGE


Last updated 20th June 2009